En dröm för en annan dröm

_TML0567

 

Helgen kom så snabbt,
de gödslade åkrarna lockar till sig fiskmåsar som cirkulerar på min himmel.
Det bestäms ett datum, för när vi helt säkert ska lämna. Den här platsen.
Och den ska bli någon annans.
Det landar mjukt i mig, trotts allt.
Och jag tänker på hur annorlunda de senaste åren ändå blivit. Hur flytten från Stockholm till Malmö, från Malmö och hit och nu denna flytt inte har varit en flykt, så som det oftast tidigare känts.
Nu lämnar vi något som vi trivs i.
En dröm för en annan dröm.